Steen Cortsen                                        

Fysioterapeut B.Pt., Specialist i ESWT

Uddannet på Skodsborg Fysioterapiskole i 2002.

Har siden 2002 haft klinik i København Centrum – Cortsen Fysioterapi. Klinikken beskæftiger i dag 7 fysioterapeuter og 2 kliniksekretærer.

Steen har sideløbende været tilknyttet 1. Holdet i Holbæk Bold & idrætsforening/Nordvest FC fra 1998-2012, og samtidig fungeret som konsulent for flere klubber i både superligaen, 1. og 2. Division.

Aktuelt er Steen, ved siden af klinikken i København, i Midtgolf hver tirsdag, og fast tilknyttet Nordvest FC fodboldcollege.

Steen-Cortsen

Steen Cortsen Fysioterapi

 

Ordet fysioterapi dækker over en lang række undersøgelses- og behandlingsmetoder fundet ud fra et samspil mellem evidensbaseret teori og klinisk praksis.

Mange tror at fysioterapi udelukkende handler om massage. Da fysioterapien for første gang så dagens lys, var det da også i form af massage, men der er siden hen sket meget og fysioterapi er nu en anerkendt videnskabelig behandlingsform.

Fysioterapi er, med udgangspunkt i en grundig undersøgelse, en blanding af manuelle teknikker, mobilisering af muskel-, fascie og senevæv, manipulation af led, aktive og passive bevægelser, bevægeanalyser, træning/genoptræning, el-terapi, justeringer i forhold til kropsbevidsthed, arbejdsstilling og kropsholdning. Alt dette med henblik på optimering af kroppens fysiske funktionsniveau.

Udover den traditionelle fysioterapi har Steen 10 års erfaring i behandling med Fokuseret Chokbølge (ESWT) til , og tilbyder som en af de eneste i Danmark behandling mod Erektil Dysfynktion (impotens).

 

Bemærk

.
Klinikken hos Midtgolf har ikke overenskomst med sygesikringen, og derfor kan der ikke opnås tilskud ved lægehenvisning.
   

Kontakt

 

Tidsbestilling: tlf. 24 23 81 25

Mere info:   www.cortsenfys.dk