Kære medlemmer

Så fik vi afholdt den årlige generalforsamling og vi fik afgjort hvilke af de 2 kontingentforslag der kunne skaffes flertal for.

Forslag #2 blev vedtaget, hvilket indebærer et fuldtidskontingent i 2019 på 5500 kr inkl. Fri træning.

Læs referat af Generalforsamlingen 2018 her,    Præsentationen kan hentes  her

Tak for det store fremmøde og konstruktive debat.

p.b.v

Erling Hviid

Formand