Golfens dag forløb stille og roligt, idet kun ca 30 gæster havde valgt at lægge vejen forbi. Dog blev det foreløbige resultatet at vi fik 7 nye fuldtidsmedlemmer og en enkelt junior meldt ind på selve dagen. Dertil kommer der et par stykker som ikke kunne deltage, så vi regner med ca 10 nye fuldtidsmedlemmer. Endvidere har forårskampagnen op til Golfens dag siden 1/3 skaffet 8 nye fuldtidsmedlemmer, så det samlede resultat af indsatsen for at skaffe nye medlemmer er p.t. ca 18.

Vi byder alle de nye velkommen til MidtGolf og håber de får mange gode oplevelser hos os.

Som noget helt nyt, så har vi netop fået bevilget 30.000 kr fra DGI til indløb af nye lånesæt, som de nye golfere frit kan benytte indtil de er kommet godt igang. Lånesættene vil blive opbevaret i det aflåste Bagrum ved simulatorerne, således at de nye medlemmer blot kan hente et sæt, og stille det tilbage efter brug. Tanken bag dette er, at det skal være nemt at komme igang med at spille golf,

Der skal lyde en stor tak til de medlemmer der havde henvist nye golfere til klubben. og ligeledes var det dejligt at hele 20 medlemmer havde meldt sig til at hjælpe til med at give vores gæster en god oplevelse.

Gurli bidrog til den gode stemning ved at servere røde pølser til alle.

Vi sætter stor pris på at medlemmerne gerne vil bakke op og hjælpe til når vi kalder på hjælp -  Tak for det.

mvh

Erling Hviid