Kære Medlemmer

I lyset af de officielle udmeldinger her til aften hvor "Danmark lukker ned", Tager vi naturligvis konsekvensens af de fremsatte påbud og anbefaling, og lukker hele klubhuset forløbig fra d.d. og minimum 2 uger frem.

Bemærk: der er naturligvis fortsat adgang til klubhuset i den forstand at dette ikke er aflåst. Der er således adgang til bagrummet og til toiletterne.

Det betyder naturligvis at møder og aktiviteter af enhver art i MidtGolf regi ikke kan gennemføres, og den ordinære generalforsamling bliver udsat. DGU har idag udsendt information om netop generalforsamlinger der skal afholdes inden en bestemt dato. Vi har ikke nogen presserende problemer som kræver at Generalforsamlingen afholdes inden d. 31/3 og har dermed ikke noget problem med at udsætte denne. Når situationen tilsiger det, fremsender bestyrelsen en fornyet indkaldelse til ordinær generalforsamling med det sædvanlige varsel.

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden samt udsende mail til alle efter behov.

Håber alle vil passe godt på sig selv og andre.

p.b.v.

Erling Hviid