Vinterregler 2016:

Pr. 01.11.2016 overgår vi til vinterregler,og det betyder følgende:

Handicapregulering ophører,og der kan ikke indleveres scorekort fra Midtsjællands golfklub, frem til vi ophæver vinterreglerne til foråret.

For at skåne banen i vinterperioden spilles der med lejeforbedring. Dette betyder at der skal lægges op på klippede arealer through the green (semirough,fairway og lavere).

Bolden markeres og må herunder renses. Der genplaceres indenfor et scorekort (ca.20cm), ikke nærmere hullet. Når bolden er genplaceret,er den i spil.

Endvidere kan man benytte gummi vintertees, måtter mv., hvis der i bolden er enighed om dette.

Almindelige tees må kun benyttes fra teested, og ikke ude på banen.

Husk også,at ved rimfrost er det FORBUDT at betræde greens. Der vil henover vinteren blive informer et ved opslag i klubhus,eller på hjemmeside,hvis der iværksættes yderlige begrænsninger for spil på banen.

Pas på banen,så vi igen til næste forår kan have en god og flot bane at starte sæsonen på.

Venlig hilsen

Hcp./regeludvalget og Baneudvalget

Som lovet i seneste nyhedsbrev har vi nu modtaget rapportene fra september undersøgelsen

For de der har lyst kan man grave lidt dybere og se hvorledes gæster og medlemmer evaluerer de forskellige områder.

Vi har valgt at lægge alle rapporter fra 2016 op så man kan sammenlignede de 3 undersøgelser.

På de grafer der står i rapporterne gælder det, at de grå kurver er for landsplan og de orange kurver for MidtGolf

God fornøjelse

Golfspilleren i Centrum 2016 rapporter
Rapportnavne Maj Juli Sept.
Banerapport Hent Hent Hent
Træningsrapport Hent Hent  Hent
Restaurantrapport Hent  Hent Hent
Managementrapport Hent Hent Hent

MidtGolf A5 flyer 9 2016 greensome-holdturnering endelig

 

Slagspil
I Greensome slagspil er holdets spillehandicap =
(laveste "spillehandicap" x 0,6) + 
(højeste "spillehandicap" x 0,4). Der rundes op/ned.

Eksempel: Spiller 1 har et spillehandicap på 5. Spiller 2 har et spillehandicap på 16 = 
(5 x 0,6 + 16 x 0,4 = 9,4). Der afrundes til 9.

Vi glæder os til en hyggelig dag med god golf, hos MidtGolf.

MidtGolf A4 09 2016 kirsch.endeligt

Som bekendt afholdt vi et åbent hus arrangement igår, hvor vi opfordrede medlemmer til at invitere en ven med til frokost og introduktion til golfsporten.

Dagen blev faktisk rigtig god, idet vi havde 26 registrerede gæster. Af disse fik vi umiddelbart 7 fuldtidsmedlemmer, 2 Midtgolf som 2. klub medlemmer samt et juniormedlem.

Ud af de resterende registrederede er der yderligere 2-5 potentielle kandidater til et fuldtidsmedlemskab.

Vi har således en netto tilvækst siden 31/12-2015 på 45 Fuldtidsmedlemmer. Tilvæksten siden medio februar har været på hele 92 fuldtidsmedlemmer.

Forskellen på de 2 tal er at de udmeldelser der altid sker ved årsskiftet skal modregnes.

Vi regner stærkt med, at vi igen iår kan få de sidste 30 fuldtidsmedlemmer indmeldt så vi kan nå målet med en netto tilvækst på 75 Fuldtidsmedlemmer.

Tak til medlemmerne som støttede op om arrangementet og tog familie og venner med, samt til de frivillge som igen igen sørgede for at vores gæster fik en god oplevelse.

mvh

Erling Hviid