I henhold til DGU's regler er det entydigt spillerens eget ansvar at kende sit aktuelle handicap. Det er spillerens pligt at udregne og sammentælle stablefordpoint, samt at udregne evt. nyt handicap.
Sæt dig derfor grundigt ind i reglerne
.

På nedenstående sider kan du finde information om DGU's handicapregler, og mere om hvordan du får tildelt dit første handicap:

Dit første handicap og antal tildelte slag

Udregning af Stableford

Regulering i Handicap

 

Regulering for 9 eller 18 huller?

 

Handicapreguleringstabel 1. januar 2008

Indlevering af scorekort

§ 3.8 - Ekstra Dag Scorer (EDS)

3.8.1 En Ekstra Dag Score er enhver score omregnet til stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handicapbetingelser.

3.8.2 Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS score. Der kan kun spilles to EDS pr. kalenderuge. EDS score kan spilles hele året, når handicapbetingelser er til stede.

3.8.3 EDS kan spilles på alle danske baner, der er godkendt til handicapregulering

3.8.4 EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og 5.

3.8.5 For at EDS er en tællende score (9/18hl), skal spilleren før runden, men samme dag, enten skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger:
a. Dato
b. Spillerens navn og medlemsnummer
c. Spillerens handicap
d. Markørens navn
e. Antal huller – ved 9 huller forni eller bagni
eller meddele sin markør på første teested, at han ønsker at spille en EDS score (antal huller, forni eller bagni)

3.8.6 Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket ”EDS” med scoren omregnet til stablefordpoint, eller foretage selvregistrering sammen med markøren.

3.8.7 Afleveres der intet scorekort mærket EDS betragtes det som NR.
Den manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som kan medføre Komitéens suspension af spillerens og markørens handicap.

3.8.7 En spiller kan ikke spille sig til et handicap under 4,5 eller over 36 vha. EDS.

Hvis en turnering gøres ikke-tællende i henhold til §3 4.7, kan spilleren vælge at spille en EDS-runde i stedet efter gældende regler i § 3.8.2.

 

Registrering af en EDS runde:

Log in på golfbox og vælg menu puktet Scores . vælg indberet scores.

HUSK at markere EDS feltet.!

Indtast din markørs medl.nummer eller navn og tryk QUICKSØG

derefter indtastes slagene hul for hul. og til slut trykkes på GEM

Der sendes nu automatisk en mail til din markør..

Når din markør har logget sig på golfbox og godkendt din indtastning, bliver dit Handicap reguleret.