Lokale regler for Midtsjællands Golfklub

1.   Banemarkeringer:

      Hvide pæle............................Out of bounds
      Gule pæle..............................Vandhazard
      Røde pæle.............................Parallel vandhazard
      Blå pæle................................Areal under reparation
      Blå pæle med sort top............Areal under reparation med spilleforbud
      Gule pæle med orange top.....Dropzone kan benyttes
      Orange pæle..........................Dropzone

2.   Hvis en bold rammer højspændingsledninger eller master på hul 1, 11 og 18, skal slaget slås  om uden straf.

3.   Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

4.   Træer med/samt støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

5.   Hul 15

Er bolden i vandhazarden kan der droppes efter regel 26.1(a-b),og som yderligere mulighed (med eet straffeslag) kan dropzone benyttes, hvis bolden har passeret hazardgrænsen markeret med gule/orange markeringer.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:  Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

6.   Afstandsmåling

For alt spil på denne bane,må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.hvis en spiller,under en fastsat runde,bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold,der kan påvirke hans spil(F.eks højdeforskel,vindhastighed,m.v),er dette et brud på regel 14-3 overtrædelse af den lokale regel,hulspil:tabt hul,slagspil 2 straffesslag Ved gentagelse:Diskvalifikation

7. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres."

 

Opdateret d. 28.marts 2017 

 

Lokale Regler kan udprintes HER

 

 

Ordensregler:

Spil på banen finder kun sted med start fra 1. tee, dog kan der startes på hul 10 indtil kl 08:50 samt PÅ HVERDAGE fra kl 14:30Husk at man skal flette og man har ingen rettigheder ift til spillere der kommer fra hul 9.

- Der må ikke spilles i hold med mere end 4 spillere ad gangen

- Der må kun bruges egne bolde på putting og indspilsgreen, ingen drivingrange bolde

- Udvis størst mulige omhu med hensyn til at beskytte banen

- Undgå beskadigelse af Tee-stederne ved prøvesving

- Læg turf på plads på klippede arealer

- Ret nedslagsmærker på greens

- Det er forbudt at spille bolde der er out of bounds

Alle medlemmer skal bære gyldigt medlemsbevis/bagmærke på bag eller vogn, og alle andre spillere skal tilsvarende bære gyldig greenfee kvittering.

- Vogne og golfbags må ikke parkeres på greens og teesteder

- Vogne må ikke trækkes nærmere end 5 meter fra greens eller trækkes mellem greens og greenbunkers

Banepersonalet har fortrinsret på banen og skal kunne arbejde i sikkerhed. Spillerne har det fulde ansvar.

Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvori banepersonalet arbejder, med mindre banepersonalet ved tegn har tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår.

- Afvent udslag fra hul 1 hvis der er personer på stien fra hul 9

- Afvent udslag fra hul 6 før man går ind på hul 5’s green

- Luk hurtigere bolde igennem.

 I weekender og på helligdage har 1 og 2 bolde ingen rettgheder.

- Se vejledningen på opslagstavlen i klubhuset eller se den HER

 

 Henstillinger eller påbud fra banepersonale skal umiddelbart følges.

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler og etiketteregler i øvrigt, skal påtales af ethvert medlem, og kan medføre bortvisning.

Ordensreglerne kan udprintes HER

Opdateret d. 11. juni 2018