Kære Medlemmer

Banene er nu knas tør. Det indebærer en vis risiko for brand. hvilket ingen af os ønsker at opleve

Vi henstiller derfor på det kraftigste til i videst mulig omfang at undlade at ryge på banen, og hvis trangen alligevel bliver for stor, at man så IKKE smider skodderne i græsset, men sørger for at bruge et lomme askebæger eller lignende. (de skal heller ikke i affaldsposerne, som kan risikere at bryde i brand efterfølgende).

Der er konstant skodder der blot smides tilfældigt - benyt venligst lejligheden til at øve sig på at bortskaffe skodderne på en ordentlig måde. 

Håber alle vil støtte op om at passe godt på vores anlæg :-)

p.b.v

Erling Hviid