Vi afholdte idag Golfens dag med hoved fokus på at skaffe nye prøvemedlemmer. Vi må konstatere at tilstrømningen var overvældende. Allerede før kl 10 var der en del fremmødte på terrassen, og de 11 frivilige have nok at gøre med at få guided de mange gæster ned på driving rangen og putting green, Sofie og Jonas havde travlt fra først til sidst. Vi gætter på at der har været ca 80 gæster ialt i løbet af de 3 timer, og resultatet var, at vi har fået 33 nye Prøvemedlemmer og eet fuldtidsmedlem. Det synes vi er et rigtig flot resultat. Tak til de frilvillige som afsatte 3-4 timer til at hjælpe med til, at alle de nye fik en god oplevelse. p.b.v. Erling Hviid

IMG 7369