Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 15.6 kl 19:00

Indkaldelsen kan læses HER hvor det reviderede regnskab for 2020 samt budget 2021 kan læses

Til information foreslår bestyrelsen Birgitte Raaschou som kandidat til bestyrelsesvalget, idet Ole Klitte har valgt ikke at genopstille.

Husk venligst at tilmelde jeres deltagelse i Golfbox

p.b.v

Erling Hviid