Kære medlemmer

Vi har nu lagt præsentationen samt referatet på hjemmesiden HER

Vi byder Birgitte Raaschou velkommen som nyt bestyrelsesmedlem og takker Ole Klitte for sin store indsats i betyrelsen siden 2015

Gregers Hastrup og Michael Mildahl fortsætte som suppleanter.

Som foreslået af bestyrelsen forbliver kontingentet uændret 5500 kr i 2022.

p.b.v

Erling Hviid