FORSIDE

Så er der åbnet for spil på 18-huls banen. Dog med følgende begrænsninger:

Midlertidig lokalregel:

 “Når nogen del af en spillers bold berører en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: længden på et scorekort, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Er der FROST/RIMFROST på banen/greens, må der ikke spilles. (BANEN ER LUKKET)

Når frosten/rimfrosten er væk, må der spilles.

Vis hensyn for de nyplantede træer og buske.

God fornøjelse og god påske.