1. Banemarkeringer:

          Hvide pæle                                  Out of bounds

          Røde/Gule pæle                          Strafområde

          Blå pæle                                      Areal under reparation
         + Grøn top                                  Område med spilleforbud

 1. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning, mast eller understøttende betonfødder, der understøtter el-ledningen, under spil af hul 1, 4, 11 eller 18, tæller slaget ikke.
  Spilleren SKAL spille en bold uden straf fra hvor det forrige slag blev slået, se regel 14.6 for fremgangsmåde.

 3. “Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 8, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d(1)), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d(3)). Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c(2) og 18.3c(3), dog således at:Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid. Spilleren kan vælge enten at:Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, ellerFortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet. Den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:

Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag            

Opdateret den 24/5 2022 

Lokale Regler kan udprintes HER

Midlertidig lokal regel vedr. lejeforbedring gældende fra og med d. 30/10-2021  til og med 30/4 2022  - kan læses HER

Hvis en bold er mere end 15 min. forsinket ift. til den sluttid der står på scorekortet ud for hvert hul, og der er ledigt foran– så samler man op og går videre.

Ordensregler:

 

 1. Spil på banen finder kun sted med start fra 1. tee,
  dog kan der startes på hul 10 indtil kl. 08:50 samt PÅ HVERDAGE fra kl. 14:30.
  Husk at man skal flette og at man ingen rettigheder har i forhold til spillere der kommer fra hul 9.

 2. Der må ikke spilles i flights/grupper med mere end 4 bolde ad gangen
 3. Vent med udslag fra hul 1 hvis der er personer på stien fra hul 9
 1. Vent på udslag fra hul 6 før man går ind på hul 5’s green
 2. Udvis størst mulige omhu med hensyn til at beskytte banen
 3. Undgå beskadigelse af tee-stederne ved prøvesving
 4. Læg turf på plads på klippede arealer
 5. Ret nedslagsmærker på greens
 1. Vogne og golfbags må ikke parkeres på/trækkes over greens og teesteder
 1. Vogne må ikke trækkes nærmere end 5 meter fra greens eller trækkes mellem greens og greenbunkers
 2. Det er forbudt at hente bolde der er out of bounds på de tilstødende marker.
 1. Luk altid hurtigere bolde igennem ved glidende gennemgang.
 2. Bruger man rangebolde på indspilsgreen, SKAL de samles op når man forlader området.

Alle medlemmer skal bære gyldigt medlemsbevis/bagmærke på bag eller vogn, og alle andre spillere skal tilsvarende bære gyldig greenfee kvittering.

Banepersonalet har fortrinsret på banen og skal kunne arbejde i fuld sikkerhed. Spillerne har det fulde ansvar.

Dette betyder, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvori banepersonalet arbejder, med mindre banepersonalet ved tegn har tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår.

I weekender og på helligdage har 1 og 2 bolde ingen rettigheder, men man skal følge vejledningen på opslagstavlen i klubhuset eller se den HER

Henstillinger eller påbud fra banepersonale skal umiddelbart følges.

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler og etiketteregler i øvrigt, skal påtales af ethvert medlem, og kan medføre bortvisning.


Opdateret d. 4. marts 2019

Ordensreglerne kan udprintes HER