Velkommen til Dansk Golf Unions regelundervisning og regelprøve.

Regelundervisningen

 

Regelundervisningen sker online, og er et selv studium.

Du kommer til regelundervisningens videoer via dette link. Her

Regelprøven:

 

Når du mener du kan aflægge DGU-regelprøven sker det online

 

Du skal i regelprøven besvare i alt 30 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane.

Når du har svaret på alle spørgsmålene får du besked om, hvilke spørgsmål du har svaret forkert. Du bliver nu bedet om at svare på de spørgsmål igen.

Du kommer til prøven via dette link  Her

Du begynder regelprøven ved at trykke på ”START TESTEN”

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil der tilgå Midtgolf en besked om at du har bestået regelprøven.

God fornøjelse.

Begynderudvalget