Onsdagsgolf

Onsdagsgolf er primært for begyndere/højhandicappere med handicap over 37, men vi
inviterer alle medlemmer, der har lyst til at spille 9 huller, til at deltage om onsdagen.

Vores opgave er at hjælpe begyndere med alle de praktiske ting og spørgsmål, der naturligt
opstår i forbindelse med at begynde at spille golf.

Ved disse turneringer oplever vi, at såvel nye som de lidt mere øvede skaber kontakter til hinanden og det er derfor en rigtig god måde at lære andre medspillere at kende, som man senere kan gå runder sammen med.

Der er Onsdagsgolf hver onsdag fra april til september. Medlemmer der har DGU-kort spiller 9
huller på 18-hulsbanen. Spillere, som er i gang med at tage DGU-kortet spiller på 6-hulsbanen.

Alle spillere over handicap 37 er automatisk deltager i Onsdagsgolf. Alle andre medlemmer er
velkomne. Når medlemmer under handicap 37 har deltaget en gang i onsdagsgolf, vil de også modtage info om onsdagsgolf gennem sæsonen.

Sådan spiller vi:

Onsdage i april og september kl. 16.30, mødetid senest kl. 16.00
Onsdage i maj, juni, juli og august kl. 17.00, mødetid senest kl. 16.30

Du skal senest mandag kl. 12:00 tilmelde dig i ”Golfbox”. Tilmelding til onsdagsgolf gøres
under Klubturneringer. Find den ønskede dato og klik på turneringen ”Onsdagsgolf”. Tryk på
den blå knap ”Tilmeld dig”.

Der kan IKKE ske tilmelding efter tilmeldingsfristen. Du kan eventuelt møde op på spilledagen og deltage, hvis der er afbud. Du skal selv udskrive scorekort efter aftale med turneringslederen.

Du bliver placeret i en ”bold” (hold) sammen med 3 andre spillere. De enkelte bolde mikses
således, at der er nybegyndere og erfarne spillere i hver ”bold”. Der vil i hver ”bold” være
udpeget en ”kaptajn” som sørger for flowet i bolden og tager sig af evt. spørgsmål om regler
og etiketter.

Eventuelt afbud meddeles ved at sende en sms til turneringslederen.

Når du har tilmeldt dig via Golfbox, vil dit scorekort ligge udskrevet onsdag når du ankommer.
Du skal selv hente dit scorekort inden briefingen en halv time inden start.

Vi spiller med ”gunstart”. Det vil sige alle starter på samme tidspunkt og spillerne med
handicap op til 54 fordeles på de 9 huller, der er valgt den pågældende onsdag på 18-hulsbanen.
Spillere som er i gang med at tage DGU-kort fordeles på 6-hulsbanen.

Vi starter alle ved Tee 47 på 18-hulsbanen og fra rød tee på 6-hulsbanen.

Et korrekt udfyldt scorekort afleveres til turneringslederen efter runden. Scorekortet er korrekt
udfyldt, når det er underskrevet af dig som spiller samt markøren, der også skal skrive
medlemsnummer sammen med underskriften. Scorekort skal godkendes af turneringslederen
for at du kan blive handicapreguleret. Der er ikke handicapregulering for spillere på 6-hulsbanen.
Dagens turneringsleder vil sørge for indberetning af scores og handicapregulering.

Den første onsdag i måneden spilles der månedsmatch, dog ikke den 3. april. Vi betaler kr.
50 til præmier og har efter matchen fællesspisning for egen regning og præmieoverrækkelse.

Det koster 60,- kr. at deltage i afslutningsmatchen onsdag den 25. september. Pengene går
udelukkende til præmier der uddeles efter matchen.


Kaptajn
Er du en erfaren golfspiller med handicap under 40, kan du blive udvalgt som kaptajn i bolden.
For at være godt forberedt til opgaven, har vi lavet et kort skriv, der forklarer de ting, som du
som kaptajn skal være opmærksom på under runden. Læs mere HER.

Begynderudvalget

Vores mail er: begynderudvalget@midtgolf.dk.

Jørgen B. Jørgensen, formand tlf. 50 42 42 73
Henning Laen Sørensen, sekretær tlf. 40 76 72 63
John Erik Hansen tlf. 61 27 99 52
Jørgen Knudsen tlf. 20 62 20 50   
Lene Justesen tlf. 59 18 30 51
Henrik Tuxen tlf. 29 93 43 69
Nils Nykjær tlf. 22 41 11 19
Claus Carmel, bestyrelsesrepræsentant tlf. 21 22 94 22
Tina Nielsen, bestyrelsesrepr. (suppl). tlf. 20 88 76 87